Nye regler maj 2018

Oplysningspligt i medfør af Persondatalovgivningen.

I maj måned 2018 træder nye regler i kraft for opbevaring af persondata. Vi kan i den forbindelse oplyse følgende:

Vi indsamler dine personlige data i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse af hensyn til vores service samt til brug for fakturering og  til brug for relevante myndigheder og samarbejdspartnere som f.eks dyrlæge og smed.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i henhold til Persondataloven. Når du forlader Kildebakken gemmer vi dine oplysninger i 5 år af hensyn til vort bogholderi og SKAT.

Den dataansvarlige er Pearl Balling Schultz, Kildebakken 8, 3400 Hillerød. Du kan tillige kontakte den dataansvarlige, hvis du vil have indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, lige som du skal kontakte den dataansvarlige, hvis du har indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand uden dit klare samtykke. Et samtykke kan tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk og  lignenede,  ligesom vi heller eller samkører vores registre med andre registre.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt på computere i elektronisk form. Computere m.m. er placeret under kontrollerede forhold og med nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Vi opdaterer oplysningerne om persondata, såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling gør det nødvendigt. I så fald vil vi orientere den enkelte pensionær.

Stald Kildebakken

April 2018