Stald Kildebakken

Stald Kildebakken ligger på jordene omkring det gamle Sophienborg Gods der opstod i starten af 1790'erne, som en udflyttergård fra Landsbyen Ullerød. Den første ejer var Torkild Rosenquist og Sophienborg Gods har formentlig fået navnet efter hans hustru som hed Ane Sophie.

I starten af 1960'erne vedtog Hillerød Kommune en udvidelse af Sophienborg Området, men denne byplan omfattede ikke de jorde som  vi i dag kender som Stald Kildebakken. Derfor ligger Stald Kildebakken i en  landzone omgivet af byzone, fantastiskt og helt unikt.

Selv navnet Kildebakken kan dateres helt tilbage til 1920 erne, hvor der lå et driftigt husmandssted med dyrehold og landbrug. Da der springer flere kilder på jordene (også den dag i dag) så var navnet Kildebakken helt naturligt og dette navn er fastholdt gennem næste 100 år. Det oprindelig hovedhus på Stald Kildebakken findes stadig omend der er tilbygget og udvidet en del gennem tiden, men visse dele af hovedhuset er altså helt tilbage fra starten af sidste århundrede.

I dag udgør jordene omkring Stald Kildebakken ca 13 tønder land, svarende til ca 73.000 m2 (næsten 7 fodboldbaner) og har siden 1994  været ejet af Pearl Schultz. Gennem alle årene har ejendommen udviklet sig til det skønne og velholdte sted, der i dag ligger på Sophienborg Alle 8 og som danner rammen om Stald Kildebakken.

 

Kildebakken

Pearl  Balling Schultz ejer af Stald Kildebakken med Venus fra Kildebakken. 

Nedenunder skønne billeder af hovedhuset og en af foldene fra 1994.